Speciellt fokus på sällsynta sjukdomar

Speciellt fokus på sällsynta sjukdomar

Sobi koncentrerar sig på läkemedel för behandling av hemofili, inflammatoriska samt genetiska och metabola sjukdomar.

Speciellt fokus på sällsynta sjukdomar

Sobi koncentrerar sig på läkemedel för behandling av hemofili, inflammatoriska samt genetiska och metabola sjukdomar.
Sobi main office in Stockholm

Sobi är ett ledande europeiskt bioteknologiskt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som ger patienter med sällsynta sjukdomar och deras familjer en bättre livskvalité.

Boy on bike

Patienter som drabbas av sällsynta sjukdomar

Sällsynta sjukdomar kan ofta vara livshotande eller ge kroniska funktionsnedsättningar. Det finns ungefär 7000 kända sällsynta sjukdomar men bara för ca 400 av dessa finns en godkänd behandling.

EFPIAs logotyp

Transparens

Sobi stödjer önskan om ett trovärdigt och öppet samarbete med hälsopersonal/kliniker, patientorganisationer och övriga samhället och följer därför EFPIAs rekommendationer om att redovisa alla transaktioner offentligt.

World map

Swedish Orphan Biovitrum AB

mail.se@sobi.com
+46 8 697 20 00

Tomtebodavägen 23 A
112 76 STOCKHOLM