Cookie Policy

Cookie Policy

Vår webbplats använder sig av cookies.
I den mån sådana cookies inte är absolut nödvändiga för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra tjänster kommer vi att be dig samtycka till att vi använder oss av cookies när du besöker vår webbplats för första gången. Om en cookie är nödvändig för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra tjänster kommer vi att använda sådana cookies baserat på våra berättigade intressen.

Om cookies

En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en serie bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och som lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.
Cookies kan antingen vara "beständiga" cookies eller "sessionscookies”: en beständig cookie lagras av en webbläsare och förblir giltig fram till dess inställda utgångsdatum, såvida den inte raderas av användaren före utgångsdatumet; en sessionscookie kommer att upphöra att gälla i slutet av användarsessionen, det vill säga när webbläsaren stängs.
Cookies får inte innehålla någon information som personligen identifierar en användare, men personuppgifter som vi lagrar om dig kan vara länkade till den information som lagras i och erhålls från cookies.

Cookies som vi och våra tjänsteleverantörer använder

Vi och våra tjänsteleverantörer använder följande cookies:

Hantering av cookies

De flesta webbläsare tillåter användare att inte acceptera cookies samt att avlägsna cookies. Metoderna för att göra detta varierar mellan olika webbläsare och mellan olika versioner. Du kan få aktuell information om blockering och avlägsnande av cookies via dessa länkar:
  (a) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);
  (b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop (Firefox);
  (c) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);
  (d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
  (e) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); och
  (f) https://support.microsoft.com/en-gb/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy (Edge).

Att blockera alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på många webbplatsers funktionalitet och hur du kan använda dem.
Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår webbplats. 

Inställningar för cookies

Du kan hantera dina preferenser för användning av cookies på vår webbplats genom att besöka: Cookies Settings

Våra detaljuppgifter

Denna webbplats ägs och drivs av Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) namn.
Vi är registrerade i Sverige under registreringsnumret 556038-9321 och vårt säte är 112 76 Stockholm.
Vår huvudsakliga verksamhet är baserad vid Tomtebodavägen 23A i Solna.


Du kan kontakta oss på följande sätt:

  • via post, till Swedish Orphan Biovitrum AB, 112 76 Stockholm;
  • via e-post på e-postadressen som anges på vår webbplats.


Senast uppdaterad: 30/03/2021