Fokusområden

Fokusområden

Fokusområden

Våra fokusområden

Vårt fokus är framförallt inom terapiområdena hematologi och immunologi.

Hematologi

Inom området hematologi tillhandahåller vi behandlingar med rekombinant faktorkoncentrat med förlängd halveringstid för hemofili A och hemofili B, samt en behandling för trombocytopeni, en sjukdom som karaktäriseras av onormalt låga nivåer av blodplättar i blodet.

Immunologi

Behandlingar inom området immunologi har länge varit kärnan i Sobis verksamhet vilket gett oss möjlighet att bygga upp erfarenhet över lång tid. Våra behandlingar för immunologiska sjukdomar gör det möjligt att behandla allvarliga, funktionsnedsättande eller till och med livshotande sjukdomar.

Övriga sällsynta hälsotillstånd

Vi tillhandahåller även viktiga särläkemedel inom områdena genetik och metabolism.