Immunologi

Immunologi

Immunologi

Immunologi

Vårt immunsystem är livsviktigt för att skydda oss mot sjukdomar. I vissa situationer fungerar immunsystemet inte som det ska vilket kan leda till att det både under- och överreagerar på ett hot eller uppfattat hot mot kroppen. 

Området immunologi har länge varit en central del av vad vi arbetar med på Sobi och vi har under lång tid byggt upp en betydande erfarenhet. Inom immunologi tillhandahåller vi behandlingar av allvarliga, funktionsnedsättande eller till och med livshotande immunologiska sjukdomar. Med kunskap om de berörda mekanismerna undersöker vi vilken potential våra befintliga produkter har att bidra till behandling av nya indikationer men vi söker också efter nya läkemedelskandidater i sen utvecklingsfas som visat lovande resultat inom områden med ett stort medicinskt behov.

Vi bygger vidare på vår historia att göra innovativa läkemedel tillgängliga för människor som behöver dem och vi samarbetar fortlöpande med vårdgivare, patientföreningar och andra intressenter för att nå ut med våra behandlingar till så många patienter som möjligt.

Autoinflammatoriska sjukdomar och interleukin-1

För att reglera kroppens immunförsvar spelar proinflammatoriska cytokiner en viktig roll. Dessa bildas av olika celltyper, exempelvis makrofager, monocyter och fibroblaster. En typ av proinflammatoriska cytokiner är interleukin 1 (IL-1) familjen, vilka spelar en central roll för akuta och kroniska inflammatoriska sjukdomar och tillstånd genom att binda till IL-1 receptorernas celler.

IL-1 systemet är även involverat i flera andra biologiska funktioner såsom metaboliska och blodbildande aktiviteter. För ett allt större antal autoinflammatoriska sjukdomar har IL-1 familjen vuxit fram som mål för immunologiska behandlingar där man ser hämning av IL-1 som en grund för effektiva behandlingar.

CAPS (Kryopyrinassocierade periodiska syndrom) är en grupp sällsynta och potentiellt livshotande autoinflammatoriska sjukdomar som kännetecknas av ökad produktion av proteinet interleukin 1ß (1L-1ß). Hudutslag, periodisk feber, huvudvärk, trötthet och ledvärk är vanliga symptom. Den allvarligaste formen av CAPS kallas NOMID (systemisk multiinflammatorisk sjukdom med neonatal debut) eller CINCA (kroniska infantila neurologiska hud- och artritsyndrom).

Innan det fanns läkemedelsbehandling för NOMID/CINCA uppnådde inte cirka 20 procent av de drabbade barnen vuxen ålder. Idag är prognosen god för de flesta patienter som behandlas. IL-1 är också en viktig faktor i Stills sjukdom, en sällsynt, systemisk antiinflammatorisk sjukdom som kännetecknas av hög feber, ledvärk och hudutslag. Patienter med ledgångsreumatism kan visa på förhöjda IL-1 nivåer och andra symptom som stämmer överens med sjukdomsaktivitet.


Referenser:

NOMID/CINCA – Autoinflammatory Alliance