Kontakt - Sobi Sverige

Kontakt - Sobi Sverige

Besöksadress

Tomtebodavägen 23 A, SOLNA

Postadress

Swedish Orphan Biovitrum AB
112 76 STOCKHOLM

Fakturaadress

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Leverantörsreskontran
Ref: kontaktperson på Sobi
FE192
838 80 FRÖSÖN

Generella frågor

Maila ev frågor till mail.se@sobi.com

Medicinska frågor

Maila ev medicinska frågor till medical.info@sobi.com

Rapportering av biverkningar

Patientsäkerhet har högsta prioritet för Sobi. Vi är dedikerade att samla, analysera och reagera på information angående fördelar och risker med våra produkter. Om du har information om bieffekter eller biverkningar som kan sättas i samband med någon av våra produkter så är vi tacksamma om du rapporterar det till drugsafety@sobi.com

Hitta till Sobis huvudkontor i Stockholm