Nyheter

Elocta® - första hemofilibehandlingen som ger förlängt skydd nu tillgänglig för patienter i Sverige

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) meddelar att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att Elocta® (efmoroctocog alfa) ska ingå i högkostnadsskyddet i Sverige från den 27 april 2016.

Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/swedish_orphan_international_ab/pressreleases/elocta-r-foersta-hemofilibehandlingen-som-ger-foerlaengt-skydd-nu-tillgaenglig-foer-patienter-i-sverige-1387182