Sobi rare strength

Om Sobi Sverige

Sobi är ett svenskt läkemedelsföretag med en internationell verksamhet och totalt ca 850 anställda varav ca 450 personer arbetar i Sverige.

Om Sobi Sverige

Sobi är ett svenskt läkemedelsföretag med en internationell verksamhet och totalt ca 850 anställda varav ca 450 personer arbetar i Sverige.

Sobi's fokus är utveckling och marknadsföring av specialiserade läkemedel till patienter med sällsynta eller livshotande sjukdomar där nuvarande behandling antingen inte är tillgänglig eller otillfredsställande. I dag marknadsför Sobi ca 40 olika läkemedel inom ett brett fält av behandlingsområden.

Fokus är riktat mot läkemedel inom följande terapiområden:

  • akutmedicin
  • hematologi
  • hemofili
  • infektionssjukdomar
  • metabola sjukdomar
  • onkologi
  • ortopedi/kirurgi
  • reumatologi
  • urologi

Om Sobi

Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Vår vision är att bli ansedd som en global ledare i att tillhandahålla innovativa behandlingar som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på behandlingar inom hemofili och Specialty Care. Partnerskap inom utveckling och kommersialisering av produkter inom Specialty Care är en viktig del av vår strategi. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom proteinteknik och produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2017 till 6,5 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 850. Aktien (STO: SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på sobi.com