Om Sobi

Om Sobi i Sverige

Om Sobi i Sverige

Fokus på terapier inom hematologi och immunologi

På Sobi förändrar vi livet för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Vi fokuserar främst på behandlingsområdena hematologi och immunologi, men tillhandahåller även behandlingar inom andra nischade indikationer.

Inom behandlingar av hemofili, en blödningssjukdom är vi ett av de ledande bolagen i Sverige, där vi ämnar driva utvecklingen framåt, optimera behandlingen, bygga evidens samt se till att människor som lever med hemofili får stöd och varaktig tillgång till vård och behandling.

Läs mer om vårt fokus inom hematologi här.

Våra behandlingar för sällsynta immunologiska sjukdomar innefattar hälsotillstånd med stort medicinskt behov, ett område inom vilket vi har lång erfarenhet. Vi arbetar dock kontinuerligt med att söka efter nya behandlingsmöjligheter att kunna ge fler människor som lever med dessa sällsynta sjukdomar innovativa behandlingar.

Läs mer om vårt fokus inom immunologi här.

Vår sällsynta expertis

Sobi är ett biofarmaceutiskt bolag med en kapabilitet och kunskap mellan allt från sen klinisk forskning, tillverkning och varuförsörjning av biologiska läkemedel till förmågan att möjliggöra tillgång och distribution av dessa behandlingar. Vi lägger vårt fokus där vi kan göra störst skillnad.

En växande global närvaro

Från vårt globala huvudkontor i Stockholm täcker vår organisation fler än 30 länder och levererar behandlingar till patienter i över 70 länder runt hela världen, där Sverige är ett av länderna. Som en viktig del i vår globala strategi - att skapa tillgång till behandling för så många människor med sällsynta sjukdomar som möjligt - fokuserar vi på att expandera geografiskt. Detta görs genom förvärv, ökad marknadspenetration samt genom att etablera verksamhet på nya marknader. Globalt har vi ca 1500 medarbetare runt om i världen varav ca 20 som fokuserar just på den svenska marknaden.

Vill du bli en del av Sobi – i Sverige eller globalt? Se våra lediga tjänster här.