Hållbarhet

Hållbarhet 

Hållbarhet 

Vårt ansvar

Sobis viktigaste bidrag till en hållbar utveckling och vårt övergripande hållbarhetsmål är nära kopplat till vår vision och vår verksamhet – att ge människor som lever med sällsynta sjukdomar ett bättre liv.

Läs mer på vår globala hemsida för att läsa mer om det arbete vi gör på global företagsnivå.

Ett initiativ vi är särskilt stolta över är vår donation till World Federation of Hemophilia (WFH) Humanitarian Aid Program, en donation i partnerskap med Sanofi. Den gemensamma donationen omfattar en miljard internationella enheter (IE) faktorkoncentrat under en tioårsperiod. 

Du kan läsa mer om biståndsprogrammet på WHFs hemsida.

Företagens ansvarstagande i samhället (Corporate Social Responsibility, CSR)

Vårt mål att bidra till ett mer inkluderande och hållbart svenskt samhälle och vi arbetar aktivt för att ge tillbaka till det svenska samhället. Tillsammans med våra medarbetare, vill vi bli sedda som den bästa möjliga arbetsgivaren med en givande och inkluderande arbetsmiljö.