Korta fakta

Sobi's huvudkontor ligger i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm.
  • Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag som har specialiserat sig inom läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar
     
  • Vår verksamhet är indelad i tre produktområden: Kärnprodukter, Partnerprodukter och tillverkning av Refacto (koagulationsfaktor VIII)
     
  • Sobi har en forskningsportfölj med betydande potential