Patientorganisationer

Patient-
organisationer

Patient-
organisationer

Vi stödjer och samarbetar med patientorganisationer

För att kunna utveckla och tillhandahålla nya behandlingar som möter de behov människor med sjukdomen har lägger vi stor vikt vid att lära oss om utmaningarna som dessa patienter och deras familjer upplever, samt om de fördelar och begränsningar som deras nuvarande behandlingsalternativ innebär.

För att uppnå våra gemensamma mål – att åstadkomma de bästa resultaten för patienter med sällsynta sjukdomar genom forskning, utbildning och ökad medvetenhet, samt att säkerställa att patienter har tillgång till de behandlingar de behöver och att dessa subventioneras – stödjer och samarbetar Sobi med ett flertal olika patientorganisationer, både på nationell och regional nivå.

Alla samarbeten med patientorganisationer redovisas öppet, antingen här på vår globala webbplats. 

Svenska patientföreningar 

Föreningen för sällsynta diagnoser

Förbundet för Blödarsjuka i Sverige (FBIS)

Famy Norrbotten - Föreningen mot Skelleftesjukan

Famy Västerbotten - De Skelleftesjukas Förening