Sobi i Sverige

Sobi i Sverige

Sobi är ett Svenskt läkemedelsföretag med en internationell verksamhet och totalt ca 850 anställda varav ca 450 personer arbetar i Sverige.

Sobis fokus är utveckling och marknadsföring av specialiserade läkemedel till patienter med sällsynta eller livshotande sjukdomar där nuvarande behandling antingen inte är tillgänglig eller otillfredsställande.

I dag marknadsför Sobi ca 40 olika läkemedel inom ett brett fält av behandlingsområden.

Fokus är riktat mot läkemedel inom följande terapiområden:

  • akutmedicin
  • hematologi
  • hemofili
  • infektionssjukdomar
  • metabola sjukdomar
  • onkologi
  • ortopedi/kirurgi
  • reumatologi
  • urologi