Sobis ansvar och engagemang för en hållbar utveckling

Sobis ansvar och engagemang för en hållbar utveckling

Verklig tillgång till behandling för patienter är det som skapar långsiktigt värde för våra patienter, våra medarbetare, partners och aktieägare. Det som gör detta möjligt är vår kunskap inom tillverkning och industrialisering av biologiska läkemedel, vår egen forskning och utveckling med kompetens inom proteinkarakterisering och vår förmåga att tillhandahålla behandlingar till patienter med sällsynta sjukdomar. Vi tror att vi genom våra partnerskap, vår förmåga att bana väg för olika intressenter tillsammans med alla möjligheter som finns för att underlätta effektiva behandlingar för sällsynta sjukdomar i rätt tid, skapar värde inom området sällsynta sjukdomar.

Vision

Att bli erkänd som en global ledare som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar genom att tillhandahålla innovativa behandlingar.

Mission

Vi gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar genom att tillhandahålla innovativa behandlingar inom våra fokusområden. Dessa människor kan inte vänta, därför är det angeläget att vi driver utvecklingen framåt.

Läs mer på Sobi.com