Transparens

Transparens

Transparens

Transparent samverkan

I dagens samhälle finns en allt större förväntan på öppenhet från samtliga aktörer i samhället - företag, organisationer och individer. Detta inkluderar även relationerna mellan läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården där all samverkan bör präglas av ett etiskt beteende med integritet och transparens.

För att skapa ett hållbart värde för patienter, aktieägare och samhället stödjer Sobi olika initiativ för att säkerställa öppenhet, bland annat transparent samverkan med intressenter inom hälso- och sjukvården.

Samarbete mellan olika aktörer inom hälso- och sjukvården och läkemedelsindustrin har länge varit en positiv drivkraft för både framsteg inom patientvård och utveckling av innovativa läkemedel. 

Hälso- och sjukvårdspersonal (HCPs) och hälso- och sjukvårdsorganisationer (HCOs) är värdefulla partners för Sobi. Som experter inom sitt område ger de en vetenskaplig och medicinsk kunskap samt unika insikter i patientvården. Detta partnerskap är grundläggande för att driva utvecklingen av medicinsk vetenskap framåt, och bidrar till att möta olika patientbehov.

Sobi i Sverige ingår i Läkemedelsindustriföreningen (LIF),  branschföreningen för forskande läkemedelsföretag med verksamhet i Sverige. I LIFs samarbetsdatabas sker den svenska rapporteringen av samarbeten med hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer. På årlig basis redovisas även samarbeten mellan läkemedelsföretag och olika intresseorganisationer som exempelvis patientföreningar. Sobi följer lokala regler och lagar gällande transparens och värdeöverföringar.

Öppen rapportering av värdeöverföringar

Som en del av vårt uppdrag att utveckla och leverera innovativa behandlingar för att ge personer med sällsynta sjukdomar ett bättre liv, strävar vi efter att öka öppenheten i en redan väl reglerad bransch. I ett led att säkerställa framtida samarbeten, stärka våra relationer med sjukvårdspersonal och sjukvården, samt öka omvärldens kännedom, förbinder sig Sobi att uppfylla relevanta transparenskrav gällande värdeöverföringar. 

Sobi redovisar alla värdeöverföringar (monetära och in natura) som gjorts till aktörer inom hälso- och sjukvården på den svenska marknaden.

Läkemedelsindustriföreningen, LIF, om öppen rapportering av värdeöverföringar

Läkemedelsindustriföreningen, LIF, Samarbetsdatabas

Om du har frågor om de värdeöverföringar som Sobi redovisar, vänligen mejla oss på e-postadressen info@sobi.com och ange "Transparency" i ärendemeningen för att vi snabbt ska kunna svara.