A baby with loving parent

Patienter

Patienter

Sobi sätter dig som patient i centrum och verkar genom forskning och marknadsföring för att du ska få tillgång till effektiva läkemedel. Våra fokuserade områden är hemofili, inflammationssjukdomar/autoimmuna sjukdomar, ärftliga metabola sjukdomar och cancer.

Sällsynta sjukdomar är ofta lågt prioriterade och kan vara svåra att diagnosticera. Sobi strävar efter att göra dessa behandlingar tillgängliga för patienter och vårdpersonal.