Produkter

Sobi har en bred produktportfölj inom tre affärsområden: egna produkter, partnerprodukter och tillverkning av koagulationsfaktor VIII.
Bild som beskriver Sobis produktområden