Sjukvårdspersonal

Sjukvårdspersonal

Detta avsnitt vänder sig till dig som är sjukvårdspersonal.

Sobi, med huvudkontor i Stockholm, är ett internationellt bioteknologiskt företag, som marknadsför specialläkemedel i stora delar av världen. Sobi har dotterbolag i hela Europa, i USA och i Kanada. Därutöver säljs företagets produkter i Afrika, Asien, Australien och i Sydamerika genom partner/distributörer.

Med vår expertis och erfarenhet arbetar vi målmedvetet med att göra innovativa produkter tillgängliga för patienter med sällsynta sjukdomar inom våra prioriterade områdena - hemofili, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar samt medfödda metaboliska sjukdomar.

På Sobi arbetar vi kontinuerligt med att öka livskvalitén för patienter med sällsynta sjukdomar. Detta menar vi görs bäst i dialog med sjukvårdspersonal, som känner patienterna och de sjukdomar som kräver specialiserad behandling.

Kontakta gärna oss på Sobi om du har frågor, förslag eller kommentarer.