Sjukvårdspersonal

Detta avsnitt vänder sig till dig som är sjukvårdspersonal.

Sobi, med huvudkontor i Stockholm, är ett internationellt bioteknologiskt företag, som marknadsför specialläkemedel i stora delar av världen. Sobi har dotterbolag i hela Europa, i USA och i Kanada. Därutöver säljs företagets produkter i Afrika, Asien, Australien och i Sydamerika genom partner/distributörer.

Med vår expertis och erfarenhet arbetar vi målmedvetet med att göra innovativa produkter tillgängliga för patienter med sällsynta sjukdomar inom våra prioriterade områdena - hemofili, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar samt medfödda metaboliska sjukdomar.

På Sobi arbetar vi kontinuerligt med att öka livskvalitén för patienter med sällsynta sjukdomar. Detta menar vi görs bäst i dialog med sjukvårdspersonal, som känner patienterna och de sjukdomar som kräver specialiserad behandling.

Kontakta gärna oss på Sobi om du har frågor, förslag eller kommentarer.

 

Sjukvårdspersonal

Detta avsnitt vänder sig till dig som är sjukvårdspersonal.

Sobi, med huvudkontor i Stockholm, är ett internationellt bioteknologiskt företag, som marknadsför specialläkemedel i stora delar av världen. Sobi har dotterbolag i hela Europa, i USA och i Kanada. Därutöver säljs företagets produkter i Afrika, Asien, Australien och i Sydamerika genom partner/distributörer.

Med vår expertis och erfarenhet arbetar vi målmedvetet med att göra innovativa produkter tillgängliga för patienter med sällsynta sjukdomar inom våra prioriterade områdena - hemofili, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar samt medfödda metaboliska sjukdomar.

På Sobi arbetar vi kontinuerligt med att öka livskvalitén för patienter med sällsynta sjukdomar. Detta menar vi görs bäst i dialog med sjukvårdspersonal, som känner patienterna och de sjukdomar som kräver specialiserad behandling.

Kontakta gärna oss på Sobi om du har frågor, förslag eller kommentarer.