Woman smiling - Sobi

Sobi transparens

Sobi redovisar alla värdeöverföringar till hälso- och sjukvårdspersonal och till hälso- och sjukvårdsorganisationer
Här finner du vårt metoddokument.

Sobi transparens

Sobi redovisar alla värdeöverföringar till hälso- och sjukvårdspersonal och till hälso- och sjukvårdsorganisationer
Här finner du vårt metoddokument.

På www.lif.se finns alla svenska transaktioner redovisade