Terapiområden

Sobi har specialiserat sig inom ett antal terapiområden

Amina har en ureacykelsjukdom

Läs mer om våra terapiområden

  • akutmedicin
  • hematologi
  • hemofili
  • infektionssjukdomar
  • metabola sjukdomar
  • onkologi
  • ortopedi/kirurgi
  • reumatologi
  • urologi