Onkologi

Onkologi är en medicinsk specialitet som omfattar läran om cancer och dess förebyggande, diagnos och behandling.

Moderna metoder i cell- och molekylärbiologi har lett oss till en bättre förståelse för hur cancer utvecklas och hur cancer kan behandlas. Således har det gjorts betydande framsteg under de senaste åren med nya terapeutiska metoder för att stoppa dessa sjukdomar.
Cancerbehandling inkluderar kirurgi, strålbehandling, kemoterapi, hormonbehandling och biologiska läkemedel.
Behandlingen sker vid specialiserade canceravdelningar.

Stödjande vård

Stödjande vård består av förebyggande insatser och hantering av de symtom och biverkningar som kan uppstå vid cancer och behandling av sjukdomen. Detta innefattar hantering av både fysiska och psykiska problem som kan uppstå vid diagnos, under pågående behandling men även efter att behandlingen är avslutad. En förbättrad rehabilitering, förebyggande av sekundär cancer, övervakning av och omsorg om de patienter som är döende, återfinns i understödjande behandling.

Onkologi

Onkologi är en medicinsk specialitet som omfattar läran om cancer och dess förebyggande, diagnos och behandling.

Moderna metoder i cell- och molekylärbiologi har lett oss till en bättre förståelse för hur cancer utvecklas och hur cancer kan behandlas. Således har det gjorts betydande framsteg under de senaste åren med nya terapeutiska metoder för att stoppa dessa sjukdomar.
Cancerbehandling inkluderar kirurgi, strålbehandling, kemoterapi, hormonbehandling och biologiska läkemedel.
Behandlingen sker vid specialiserade canceravdelningar.

Stödjande vård

Stödjande vård består av förebyggande insatser och hantering av de symtom och biverkningar som kan uppstå vid cancer och behandling av sjukdomen. Detta innefattar hantering av både fysiska och psykiska problem som kan uppstå vid diagnos, under pågående behandling men även efter att behandlingen är avslutad. En förbättrad rehabilitering, förebyggande av sekundär cancer, övervakning av och omsorg om de patienter som är döende, återfinns i understödjande behandling.