Våra läkemedel

Våra läkemedel

Våra läkemedel

Våra läkemedel

Sobi arbetar med att tillhandahålla läkemedel för flertalet sällsynta sjukdomar. Nedan finner du de läkemedel som finns tillgängliga på den svenska marknaden. För mer information om våra läkemedel, besök fass.se eller kontakta din läkare.

Akynzeo 

Aloxi 

Alprolix

Betapred 

Doptelet

Elocta

Kineret 

Orfadin  

Tegsedi

Waylivra